קעליטה הוא ארגון הגג של העולים דוברי הצרפתית בישראל

קעליטה מאחד כיום למעלה משישים עמותות הפועלות למען עולים דוברי צרפתית ופועל יחד איתן במטרה לחזק את הפעילות בשטח בנושאי תעסוקה, חינוך ורווחה.
  • קעליטה תומך ומקדם פרויקטים בעלי השפעה, תוך יצירת סינרגיה בין העמותות החברות בו.
  • קעליטה חותר למצב את העלייה והקליטה בראש סדר העדיפויות הלאומיות.
  • קעליטה פועל בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית, משרדי הממשלה ורשויות מקומיות.
 
"בעקבות הגל האחרון של העלייה מצרפת, הארגון הוקם ב-2015 על ידי הפילנתרופ ואיש העסקים היהודי-צרפתי מרק אייזנברג במטרה לסייע ולהביא לשיפור משמעותי בקליטת העולים דוברי הצרפתית, על מנת שיהפכו לאזרחים עצמאיים התורמים לפיתוח הכלכלי, התרבותי והחברתי של מדינת ישראל"