קעליטה, וכל שותפיה, מציעיםפתרונות קונקרטיים להסרת חסמים בירוקרטיים מחד,ומאידך חותרים לכך שהעולים יכירו את זכויותיהם וחובותיהם כעולים, ויידעו לממש את כלל ההטבות והשירותים בתחומי התעסוקה, הבריאות, ביטוח הלאומי ועוד.
קליטה טובה של העולה מתחילה בקליטה תעסוקתית מכבדת ומותאמת לכישורים של העולים. המכשול הגדול ביותר הקיים בדרך לשילוב תעסוקתי של העולים האקדמאים הוא אי-הכרה בתעודות, ברישיונות ובתארים האקדמאיים מצרפת, ובעיקר בחובת מבחני רישוי ממשלתיים עבור מקצועות מסוימים (תחומי הרפואה והבריאות, עריכת דין, כלכלה וכד'). מסיבה זו, קעליטה פועל רבות לשינויי מדיניות וחקיקה מול גורמי רגולציה שונים, בהם משרדי הממשלה, הוועדות הרלוונטיות בכנסת, שרים, חברי כנסת וגורמים נוספים. לאחרונה, זכינו לעזור לרופאי השיניים ולרוקחים עם חוקים חדשים הבאים לטובתם ובביטול מבחני הרישוי לבעלי הניסיון מבניהם. כמו כן, רופאים שעכשיו סיימו את לימודיהם יוכלו לעשות התמחות בישראל.
קעליטה הקים פורום מקצועות רישוי בו נוטלים חלק העמותות החברות בקעליטה אשר צברו ניסיון וידע באחד מהמקצועות האלו ומלווים את העולים לאורך תהליך הרישוי. בנוסף, הפורום פועל לבניית גשרים אקדמאיים ולהכרה של תעודות diplôme d'état  מצרפת כשווה ערך לתואר ראשון.
שיטת המימון הרווחת ביותר בהתקשרויות בן הגופים הממשלתיים והרשויות המקומיות לבין המגזר השלישי היא שיטת מימון ה"מאצ'ינג" (השתתפות תקציבית). לפרויקטים הממומנים בדרך זו יש סיכויים טובים יותר לצאת לפועל. משכך, קעליטה משקיע מאמצים רבים לגיוס משאבים פילנתרופים הנדרשים במטרה להפוך לאחד השותפים המועדפים של הממשלה והרשויות במימוש פרויקטים מיוחדים לטובת העולים.
קעליטה הגיש למשרד העלייה והקליטה תכנית חירום מפורטת לקליטה מיטבית של 50,000 עולים מצרפת שיגיעו לארץ תוך 3 שנים; תכנית זו מבוססת על הידע, הניסיון והעבודה של כל העמותות הפעילות בשטח. עמותות אלה פיתחו מומחיות בניתוח צרכי העולים ובמתן מענה מותאם.
קעליטה פועל רבות על מנת ליצור שיתופי פעולה אסטרטגיים עם הרשויות בתחומי הרווחה והתעסוקה

 

קעליטה עורך מחקרים וסקרים במטרה להבליט את התרומה המשמעותית של העלייה ממדינות דוברות צרפתית לכלכלת המדינה ולחברה הישראלית, ובכדי לשפר את תדמית העולה ממדינות אלה בעיני הציבור הישראלי.
 קעליטה פרסם מחקר כלכלי וחברתי ראשון מסוגו, שנערך בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן. המחקר גורס כי העולים מצרפת מהווים פוטנציאל צמיחה עצום למשק הישראלי, מוכיח את התרומה המשמעותית של עליית יהודי צרפת לכלכלת ישראל ומראה כי מבחינת מדינת ישראל ההשקעה בעולים מובילה להחזר כלכלי ותרבותי חסר תקדים.