קעליטה ערך מיפוי של השירותים המוצעים לעולים בערים הגדולות קולטות העלייה. המיפוי מתעדכן באופן סדיר ומאפשר מבט על כלל השירותים הניתנים ועל הגורמים השונים הפועלים בכל עיר ובכל תחום.
קעליטה תומך ומממןאת התכניות המבטיחות ביותר של העמותות, ואף יוזמת מפגשים עם תורמים פוטנציאליים שנושא קליטת עולים קרוב לליבם.
קעליטה מוביל תכנית הכשרה רציפה של מנהלי עמותות ופרויקטים במטרה להעצים ולשפר את יכולותיהם בתחומי הניהול, התקשורת, גיוס המשאבים ויצירת שיתופי פעולה. נציגי העמותות, אנשי מקצוע ומתנדבים חוברים יחדיו סביב שולחן אחד ומנצלים פורום זה כדי ליצור את הבסיס המיטבי לעבודה משותפת, לאיגום משאבים, לשיתוף פעולה וניסיון באווירת עמיתים המחזקת תחושת השייכות למשפחת קעליטה.
בזכות עבודה תקשורתית מאסיבית ופעילות מאומצת ברשתות החברתיות וברדיו האינטרנטי שהושק לאחרונה , ארגון קעליטה