העלייה מצרפת נמצאת בירידה, אבל הפוטנציאל עדיין עצום וכך גם הקשיים. עיקר הבעיה בתחום התעסוקה והעולים מוצאים פתרונות יצירתיים: מגורים בישראל ועבודה בצרפת, הקמת מרכז להשמת עולים חדשים – ו"מלכודות דבש" שמייצרות פרנסה אבל יוצרות בעיות אחרות. תמונת מצב של עולים עם רגל פה רגל שם. קראו עוד