גל העלייה הגדול מצרפת מהווה היום נכס התורם באופן משמעותי לכלכלה, לתרבות ולחוזקה של מדינת ישראל.
אך יחד עם זאת, עלייה הינה צעד משמעותי ומהפכני למשפחות העולים המלווה לרוב בקשיי הסתגלות רבים. 
עזרה בשיעורי בית לילדים כי ההורים לא מסוגלים עדיין לעזור לילדיהם, ייעוץ להורים ולצעירים על הצבא והשירות הלאומי, עזרה בהבנת מערכת החינוך או מערכת הבריאות, וכו'. לצד זה, ניתן ל"אמץ" עולה או משפחת עולים, להזמין אותם לשבת ולחגים ועוד… 
סיוע בהבנה או בתרגום של חשבונות/ דואר, ליווי לביטוח לאומי, לסניף הבנק ולכל מקום בו נדרשת עזרה בתרגום, מילוי טפסים או רישומים למיניהם. 
ייעוץ ליזמים, ייעוץ משפטי, ייעוץ של רואה חשבון, כל ייעוץ מקצועי שיכול לתת עזרה ראשונית בתחום בו העולה מתקשה להבין איך הדברים עובדים בישראל.
פשוט לשוחח עם העולה בעברית, לבקר קשישים בביתם או בבית חולים, טיפים והחלפת פרטי אנשי מקצוע מהימנים , להזמין לקפה ולשיחה, לעזור בבחירת מוצרים בסופר כי לא מבינים עדיין מה כתוב.. 
ארגון קעליטה מאמין שמחובתנו כחברה אזרחית מתוקנת להירתם ולעזור לעולים החדשים להיקלט בישראל. 
יש ביכולתו של כל אחד לתת מזמנו.אנו קוראים לאזרחי ישראל :
  • להושיט יד ולהקדיש מזמנכם
  • לעזור לעולה החדש השכן שגר לידכם בשכונה
  • להקל על חיי היומיום של העולה החדש מבלי שנדרש מאמץ גדול  .
    
]