כך מזהירים שורת ארגוני עולים בדיון בוועדת העלייה והקליטה של הכנסת על-פי התכנון יעלה גיל גיוס החובה לרופאים מ-52 ל-35 ויוארך לשנתיים סגן מפקד מיט »ב: ההנחיות עדיין לא גובשו עם תום. 
קראו עוד